آقایان مهندس وحید اسلامی و میلاد پدیدارفرد

معرفی مشاور خوب در زمینه مدیریت دانش

در راه رفتن به جلسه راه اندازی (Kick-off Meeting) پروژه پیاده سازی مدیریت دانش در بخش نفت و گاز مپنا بودم و با خودم می گفتم: چند جلسه این مشاورها می آیند و به تفصیل درباره دانش آشکار و ضمنی و Nonaka و سایر مقدماتی که همه بلد هستند حرف می زنند و من هم …

معرفی مشاور خوب در زمینه مدیریت دانش ادامه »