شش اصل متقاعدسازی و تاثیرگذاری

انیمیشن ۶ اصل متقاعدسازی دیگران: خلاصه کتاب تاثیر چالدینی

چه چیزی باعث می‌شود فردی به فرد دیگر جواب «بله» بدهد و چه راهکارهایی وجود دارد تا بتوان تعداد این بله‌ها را تا جایی که می‌خواهیم افزایش دهیم؟ این انیمیشن ۱۲ دقیقه ای، کتاب تاثیر (روانشناسی متقاعدسازی دیگران) چالدینی که یه کتاب کلاسیک در زمینه قانع کردن دیگرانه خلاصه شده. یعنی شش اصل متقاعدسازی و […]

انیمیشن ۶ اصل متقاعدسازی دیگران: خلاصه کتاب تاثیر چالدینی بیشتر بخوانید »