مینی فر صبا

من مرغ بریونی خیلی دوست دارم ولی گاهی میشه حوصله دنگ و فنگ فر رو ندارم. اینجاست پیشنهاد دوست شکموم به دردم خورد:مینی فر صبا. غیر از مرغ بریونی میشه باهاش بدون کثافت کاری اجاق گاز، بادمجون کبابی هم درست کرد. قیمت: حدود ۱۰۰ تومن.

مینی فر صبا بیشتر بخوانید »