Cloud Storage

آی کیفم رو دزدیدند!

دیروز صبح دوستم داشت تعریف میکرد که هفته قبل کیف یکی از دوستهاش رو دزدیدن، مهمترین چیزهایی که تو کیف بوده: کارت ملی، کارت بانکی و هارد دیسکش. همه اینها دردسره و دوندگی داره برای اعلام سرقت و … ولی در مورد این آقا شاید آخرین مورد از همه اش دردناکتر و گرونتر بوده، چرا: […]

آی کیفم رو دزدیدند! بیشتر بخوانید »