سامانتا استاف

تصویر پیش فرض

آیا بهتر نیست آزادانه درباره حقوق صحبت کنیم؟

مشاور عزیز، من مدیر استخدام هستم. موضوع حقوق، همیشه بحث‌انگیز بوده است. خیلی از ما دوست نداریم دیگران بدانند چقدر حقوق می‌گیریم، حتی دوست‌های صمیمی یا نزدیکانمان. در محیط کار، تمایل به این پنهان کاری بیشتر است. ممکن است سال‌ها با یک نفر همکار باشیم اما ندانیم حقوقش چقدر است. حتی سوال نمی‌کنیم، چون فکر […]

آیا بهتر نیست آزادانه درباره حقوق صحبت کنیم؟ بیشتر بخوانید »

تصویر پیش فرض

آیا بهتر نیست آزادانه درباره حقوق صحبت کنیم؟

مشاور عزیز، من مدیر استخدام هستم. موضوع حقوق، همیشه بحث‌انگیز بوده است. خیلی از ما دوست نداریم دیگران بدانند چقدر حقوق می‌گیریم، حتی دوست‌های صمیمی یا نزدیکانمان. در محیط کار، تمایل به این پنهان کاری بیشتر است. ممکن است سال‌ها با یک نفر همکار باشیم اما ندانیم حقوقش چقدر است. حتی سوال نمی‌کنیم، چون فکر

آیا بهتر نیست آزادانه درباره حقوق صحبت کنیم؟ بیشتر بخوانید »