برچسب سئوال: پیشنهاد شغلی

تصویر پیش فرض

چطور یک پیشنهاد شغلی را محترمانه رد کنیم؟

مشاور عزیز، چند ماه است دنبال کار می‌گردم. به ده‌ها شرکت ایمیل زدم و با خیلی‌هایشان مصاحبه کردم. دو شرکت آخر، چند‌بار با من مصاحبه کردند و حس می‌کردم هر دو من را پسندیده‌اند‌ تا اینکه شرکت اول پس از یک هفته با من تماس گرفت و شغلی را پیشنهاد کرد. کمی دودل بودم. گرچه …

چطور یک پیشنهاد شغلی را محترمانه رد کنیم؟ ادامه »

تصویر پیش فرض

زنگ خطرهای یک پیشنهاد شغلی بد کدامند؟

مشاور عزیز، روز گذشته یک پیشنهاد شغلی دریافت کردم که نمی‌دانم آن را بپذیرم یا رد کنم. دو نفر از دوستانم در همان شرکت که یکی از سازمان‌های معتبر است، کار می‌کنند و از کارشان راضی هستند، اما جایگاهی که به من پیشنهاد شده از سِمت دوستانم پایین‌تر است. مدیر منابع انسانی به من گفت …

زنگ خطرهای یک پیشنهاد شغلی بد کدامند؟ ادامه »