default-image

زنگ خطرهای یک پیشنهاد شغلی بد کدامند؟

مشاور عزیز، روز گذشته یک پیشنهاد شغلی دریافت کردم که نمی‌دانم آن را بپذیرم یا رد کنم. دو نفر از دوستانم در همان شرکت که یکی از سازمان‌های معتبر است، کار می‌کنند و از کارشان راضی هستند، اما جایگاهی که به من پیشنهاد شده از سِمت دوستانم پایین‌تر است. مدیر منابع انسانی به من گفت …

زنگ خطرهای یک پیشنهاد شغلی بد کدامند؟ ادامه »