آمار

تصویر پیش فرض

یه مطلب خوب درباره تحقیقات مصرف‌کننده برای طراحی محصول

در این نوشته بخونید: از نقشه راه جمع آوری داده ها برای تحقیقات مصرف‌کننده تا انواع روشهای تحقیق مرتبط، سوگیری هایی که ممکنه پیش بیاد و مرور آمار توصیفی و استنباطی برای این نوع تحقیقات. خیلی سرفصل وار گفته.

Stats Flow Chart V2003

چند توصیه برای اینکه در انجام کارهای آماری پایان نامه گیر نکنید

یادمه که قبلها که به دانشجوهای ارشد و دکترا برای انجام کارهای آماریشون مشاوره میدادم، چند توصیه بهشون میکردم: اگه میخوای آمار رو بفهمی، کتاب آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌ م‍اری‍و ت‍ری‍ولا (ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌م‍ش‍ه‍د‏‫) رو بخون. اینجوری مفاهیم رو یاد میگیری. حفظ کردن فرمول و کتاب های آمار مهندسی و … رو بگذار کنار، محاسبات رو نرم افزارهایی …

چند توصیه برای اینکه در انجام کارهای آماری پایان نامه گیر نکنید ادامه »