آمار

تصویر پیش فرض

یه مطلب خوب درباره تحقیقات مصرف‌کننده برای طراحی محصول

در این نوشته بخونید: از نقشه راه جمع آوری داده ها برای تحقیقات مصرف‌کننده تا انواع روشهای تحقیق مرتبط، سوگیری هایی که ممکنه پیش بیاد و مرور آمار توصیفی و استنباطی برای این نوع تحقیقات. خیلی سرفصل وار گفته.

stats_flow_chart_v2003

چند توصیه برای اینکه در انجام کارهای آماری پایان نامه گیر نکنید

یادمه که قبلها که به دانشجوهای ارشد و دکترا برای انجام کارهای آماریشون مشاوره میدادم، چند توصیه بهشون میکردم: اگه میخوای آمار رو بفهمی، کتاب آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌ م‍اری‍و ت‍ری‍ولا (ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌م‍ش‍ه‍د‏‫) رو بخون. اینجوری مفاهیم رو یاد میگیری. حفظ کردن فرمول و کتاب های آمار مهندسی و … رو بگذار کنار، محاسبات رو نرم افزارهایی …

چند توصیه برای اینکه در انجام کارهای آماری پایان نامه گیر نکنید ادامه »