کتاب فروشگاه همه چیز: جف بزوس و عصر آمازون

خوندن زندگینامه افراد موفق، خصوصا کسایی که یک کسب و کار رو از هیچ شروع کردن، هم تفریح خوبیه و هم کمک میکنه ببینیم در هر مرحله از زندگی و کسب و کار با چه چالشهایی موجه شدن و با چه روشهای قدیمی و یا نوآورانه ای اونها رو حل کردن. مطالعه این کتابها به […]

کتاب فروشگاه همه چیز: جف بزوس و عصر آمازون بیشتر بخوانید »