بزرگترین مشکل پدر موشک‌سازی دنیا!

دو مشکل بزرگ ما جاذبه زمین و کاغذ بازی اداری است. بر جاذبه می‌توانیم غلبه کنیم اما کاغذبازی گاهی اوقات ما را از پای در می‌آورد. – ورنر فون براون Our two greatest problems are gravity and paper work. We can lick gravity, but sometimes the paperwork is overwhelming. – Werner von Braun

بزرگترین مشکل پدر موشک‌سازی دنیا! بیشتر بخوانید »