نقل قولی از الیزابت گیلبرت در مورد تحول زندگی

من هیچ تحول در زندگی را ندید‌ام که با خسته شدن شخص مورد نظر از مزخرفات خود آغاز نشده باشد. – الیزابت گیلبرت (نویسنده کتاب پرفروش «بخور، عبادت کن، عشق بورز») I’ve never seen any life transformation that didn’t begin with the person in question finally getting tired of their own bullshit. – Elizabeth Gilbert […]

نقل قولی از الیزابت گیلبرت در مورد تحول زندگی بیشتر بخوانید »