کوچکترین پارک دنیا!

دیروز با پسرم رفتیم بوستان ولایت خوش بگذرونیم ولی خوش نگذشت. تو راه برگشت، تقاطع خیابان مالک اشتر و یادگار امام، یه تابلوی بزرگ دیده میشه: بوستان برادران شهید بیات. منظور هم حدود ۱۰−۲۰ تا درخت و یه وسیله سرگرمی بچه هاست. این پارک به قدری کوچیک و کم درخته که گوگل مپ به رنگ […]

کوچکترین پارک دنیا! بیشتر بخوانید »