جایی برای شنیدن آواز جنگل

جایی برای شنیدن آواز جنگل

جنگل‌ها را یادتون هست؟ این سایت جاییکه که می‌تونید به صدای جنگل‌های مختلف گوش کنید. آدمهای سراسر دنیا صدای جنگل‌ها رو ضبط می‌کنند، و برای این سایت می‌فرستند. بنابراین می‌تونید در حالی که در قرنطینه هستید یا به هر دلیل دیگه‌ای قادر به سفر نیستید، چشمهاتون رو ببندید و بزنید به دل طبیعت. از این …

جایی برای شنیدن آواز جنگل ادامه »