سگ، گربه و خرگوش

این سه عکس در تگاه اول سگ، گربه و خرگوش به نظر می رسند، ولی وقتی رو تک تک عکسها بزرگنمایی کنیم، چی می بینیم؟ این عکس مثال جالب دیگه ای از خطای دید و درک متفاوت ما از دنیای بیرونه. البته این عکس ها در ابتدا برای یک کمپین خلاقانه برای قبول سرپرستی حیوانات […]

سگ، گربه و خرگوش بیشتر بخوانید »