خوش باش دمی که زندگانی این است

پوستر نوشته: یه شعروگرافی قشنگ از سایت مستانه

خوش باش دمی که زندگانی این است بیشتر بخوانید »