توالی یابی ژنوم انسان

هزینه توالی یابی ژنوم انسان از سال ۲۰۰۱ تا الان

تکنولوژیهای نوظهور اغلب با سرعت خیره کننده ای رشد میکنند و همزمان قیمت محصول / خدمت مرتبط رو به شدت کاهش میدن. بیوتکنولوژی هم مستثنی نیست. حالا بیایید این موضوع رو در مورد توالی یابی DNA برای ژنوم انسان بررسی کنیم. قبل از نمایش نمودار روند هزینه توالی یابی ژن انسان از سال ۲۰۰۱ به […]

هزینه توالی یابی ژنوم انسان از سال ۲۰۰۱ تا الان بیشتر بخوانید »