تفاوت مد و هنر: نقل قولی از اسکار وایلد

مد زودگذر است. هنر ابدی است. به راستی مد چیست؟ مد فقط نوعی زشتی است که کاملاً غیر قابل تحمل است و ما مجبوریم هر شش ماه آن را تغییر دهیم! Fashion is ephemeral. Art is eternal. Indeed what is a fashion really? A fashion is merely a form of ugliness so absolutely unbearable that […]

تفاوت مد و هنر: نقل قولی از اسکار وایلد بیشتر بخوانید »