راز شادی و خوشبختی از دیدگاه مونتسکیو

چه چیزی دستیابی به شادی و خوشبختی را دشوار می‌کند؟

اگر کسی فقط بخواهد خوشبخت باشد، این به راحتی قابل تحقق است. اما ما آرزو داریم که شادتر از دیگران باشیم، و این همیشه دشوار است، زیرا ما باور داریم دیگران شادتر از آنچه هستند، هستند. مونتسکیو If one only wished to be happy, this could be easily accomplished; but we wish to be happier […]

چه چیزی دستیابی به شادی و خوشبختی را دشوار می‌کند؟ بیشتر بخوانید »