نوروز 1400

سال ۱۴۰۰ مبارک

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی. که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگویم. برایتان تندرستی و نیکروزی در سال نو آرزو دارم. باشد که سالی سرشار از شادی و کامروایی داشته باشید.

سال ۱۴۰۰ مبارک بیشتر بخوانید »