پائولو کوئیلو: کودکان می‌توانند به بزرگسالان سه چیز را یاد بدهند

کودکان می توانند به بزرگسالان سه چیز را یاد بدهند: بدون هیچ دلیلی خوشحال باشی، همیشه با چیزی مشغول باشی، و بدانی که چطور با تمام توانت چیزی که می خواهی را طلب کنی. پائولو کوئیلو A child can teach an adult three things: to be happy for no reason, to always be busy with […]

پائولو کوئیلو: کودکان می‌توانند به بزرگسالان سه چیز را یاد بدهند بیشتر بخوانید »