ما خیلی فکر می‌کنیم و خیلی کم احساس می‌کنیم …

ما خیلی فکر می‌کنیم و خیلی کم احساس می‌کنیم. ما بیشتر از ماشین‌آلات به انسانیت نیاز داریم. ما بیش از زیرکی، به مهربانی و نرمش احتیاج داریم. – چارلی چاپلین (از فیلم دیکتاتور بزرگ) We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and […]

ما خیلی فکر می‌کنیم و خیلی کم احساس می‌کنیم … بیشتر بخوانید »