چند محصول ساده برای کاهش مصرف آب خانگی

مقدمه ایران کشور کم آبی است، ولی چقدر؟ ایران با حدود یک درصد جمعیت دنیا، فقط به سه دهم درصد منابع آب شیرین دنیا دسترسی داریم. از منظری دیگر بیایید کل آب تجدیدپذیر در دسترس در ایران را با بزرگترین رودخانه های معروف جهان مقایسه کنیم. آب تجدیدپذیر در دسترس: یعنی کل آبی که در […]

چند محصول ساده برای کاهش مصرف آب خانگی بیشتر بخوانید »