ارزیابی عملکرد کارکنان

تصویر پیش فرض

در ارزیابی عملکرد سال جدید چگونه اهداف را بیان کنم؟

در پست جدیدم به عنوان معاونت اداری قرار است اولین گزارش عملکرد سالانه را بنویسم. تنها هفت ماه در این سمت کار کرده‌ام، اما سازمان ما فقط یک بار در سال گزارش عملکرد سالانه در مورد همه کارمندان تنظیم می‌کند. در انجام این وظیفه، باید یک فرم خودارزیابی پر کنم و برای این کار با […]

در ارزیابی عملکرد سال جدید چگونه اهداف را بیان کنم؟ بیشتر بخوانید »

تصویر پیش فرض

آیا ارزیابی ۳۶۰ درجه می‌تواند روشی کارآمد باشد؟

مشاور عزیز، شرکت ما همیشه از تحولات روز عقب است. هر رویکرد جدیدی که رواج پیدا می‌کند، در شرکت ما دست کم ۱۰ سال بعد اجرا می‌شود. من نام «بازخورد ۳۶۰ درجه» را اولین بار از همسرم که کارمند یک بیمارستان است، شنیدم. سال‌ها پیش مدیران این بیمارستان از این روش برای ارزیابی عملکرد کارکنان

آیا ارزیابی ۳۶۰ درجه می‌تواند روشی کارآمد باشد؟ بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا