روشهای جالب و نوآورانه شرکت IOEC

امروز با دوستان دانشکده صحبت موضوع نهار دادن شرکتها بود، اینکه شرکتهای ایرانی در این زمینه چه فرقهایی با هم دارند (آبدارچی دارن یا نه، نهار میدن یا نه، آیا مدیران شرکت هم تو همون سالنی غذا میخورند که بقیه پرسنل میخورند، …)، فرقشون با شرکتهای سایر کشور ها مثل انگلیس و فرانسه و کانادا […]

روشهای جالب و نوآورانه شرکت IOEC بیشتر بخوانید »