چشیدن طعم کلاس دکتر شفیعی کدکنی

استاد شفیعی کدکنی که تعریف کردن نمی خواد. همون عزیزی که سه شنبه ها رو پایتخت جهان میکرد*. سایت مکتبخونه کار قشنگی کرده و فیلم دوره تحقیق در متون عرفانی و حکمی ۲ (مقطع دکتری) رو به رایگان در اختیار همه قرار داده. این دوره ۱۰ جلسه و ۱۵ ساعته. اگه دوست دارید یه جورهایی […]

چشیدن طعم کلاس دکتر شفیعی کدکنی بیشتر بخوانید »