انتشار ‏اولین‏ سالنامه‏ آماری‏ مهاجرتی ‏ایران

هفته قبل ‏اولین‏ سالنامه‏ آماری‏ مهاجرتی ‏ایران توسط رصدخانه مهاجرتی ایران در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. دستشون درد نکنه. دریافت فایل pdf

انتشار ‏اولین‏ سالنامه‏ آماری‏ مهاجرتی ‏ایران بیشتر بخوانید »