انتشار ‏اولین‏ سالنامه‏ آماری‏ مهاجرتی ‏ایران

هفته قبل ‏اولین‏ سالنامه‏ آماری‏ مهاجرتی ‏ایران توسط رصدخانه مهاجرتی ایران در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد. دستشون درد نکنه.

دریافت فایل pdf

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.