رام کردن امیالتان شما را شکست ناپذیر می کند: مصاحبه با ناوال راویکانت (Naval Ravikant)

داشتم به بخش دوم‎ از گفتگوی رادیو کارنکن با ناصر غانم‌زاده گوش میکردم که با ناوال راویکانت (هم‌بنیانگذار AngelList و فیلسوف و عارف هندی) آشنا شدم. دیدم هر دو به طرز عجیبی ازش خوششون میاد، گفتم ببینم جریان چیه. دو سه مطلب فارسی درباره اش خوندم: قسمت هشتم از سری مدل ذهنی : ناوال راویکانت، […]

رام کردن امیالتان شما را شکست ناپذیر می کند: مصاحبه با ناوال راویکانت (Naval Ravikant) بیشتر بخوانید »