کتابخانه ساده ساخته آقای محمد رساپرور

ضدکتابخانه (تسوندوکو) و مزایای آن

این هفته پیش به منزل جدیدمون اسباب کشی کردیم و مجبور شدیم یه سری کتابهامون رو بگذاریم انباری و باز هم گله های همسرم که چرا اینقدر کتاب میخری و نمیخونی و شدیم «حمال الحطب»! امروز هم گذرم افتاد سمت خیابون مطهری که یهویی دیدم جلوی انتشارت دنبای اقتصاد هستم و مست و حیران رفتم […]

ضدکتابخانه (تسوندوکو) و مزایای آن بیشتر بخوانید »