توصیه‌هایی از کوین کلی – قسمت اول

کوین کلی به مناسبت تولد ۶۸ سالگیش ۶۸ توصیه و به مناسبت ۶۹ سالگیش ۹۹ توصیه به جوانان داشت. این موارد بدجوری به دلم نشست: مشتاق بودن به اندازه ۲۵ امتیاز ضریب هوشی ارزش دارد. از پرسیدن سوالی که ممکن است احمقانه به نظر برسد نترسید زیرا ۹۹٪ از اوقات دیگران به همین سوال فکر […]

توصیه‌هایی از کوین کلی – قسمت اول بیشتر بخوانید »