آرزو ← تلاش یا تلاش ← آرزو

یا به اندازه آرزوهایت تلاش کن

یا به اندازه تلاشهایت آرزو کن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.