قبرستان کامپیوترهای شوروی

بازدید از اماکن متروکه اتحاد جماهیر شوروی

احتمالاً هیچ کشور دیگری وجود ندارد که بتواند از نظر تعداد کارخانه‌ها، شهرها و پایگاه‌های نظامی متروکه با روسیه رقابت کند. فقط در طی چند سال یک کشور عظیم فروپاشید و هزاران کارخانه متوقف شدند، چندین شهر رها شدند و دیگر نیازی به پایگاه های نظامی این ابرقدرت سابق نبود. اگر شما هم کنجکاوید بدانید […]

بازدید از اماکن متروکه اتحاد جماهیر شوروی بیشتر بخوانید »