گوش راست ایواندر هالیفیلد پس از اینکه مایک تایسون در جریان مبارزه قهرمانی سنگین وزن جهان در لاس وگاس، آن را گاز گرفت

۲۵ سال عکاسی خبری: از مرگ دیانا تا کرونا

گرگ وایتمور قبل از ترک کارش به عنوان ویرایشگر عکس مجله آبزرور، عکسهای خبری یک چهارم قرن اخیر را انتخاب کرده است. خوب است با مشاهده با این عکسها (لینک) خاطرات ۲۵ سال گذشته را تازه کنیم.