۲۵ سال عکاسی خبری: از مرگ دیانا تا کرونا

گرگ وایتمور قبل از ترک کارش به عنوان ویرایشگر عکس مجله آبزرور، عکسهای خبری یک چهارم قرن اخیر را انتخاب کرده است. خوب است با مشاهده با این عکسها (لینک) خاطرات ۲۵ سال گذشته را تازه کنیم.

۲۵ سال عکاسی خبری: از مرگ دیانا تا کرونا بیشتر بخوانید »