اصول ۱۴ گانه دمینگ

به نظرم اصول ۱۴ گانه‌ای که ادوارد دمینگ (همون دمینگ چرخه PDCA) در کتاب «خروج از بحران» مطرح کرده، کهنگی ندارند. امتحانش هم ساده است، به تنهایی یا با یکی دو نفر از همکارانتون، یکی دو ساعت وقت بگذارید و با مرور این اصول، سازمانتون رو خودارزیابی کنید. ایجاد یک عزم و اراده مستمر برای […]

اصول ۱۴ گانه دمینگ بیشتر بخوانید »