از قانون ۷۰-۲۰-۱۰ پیروی کنید تا بهترین کارتان را تولید کنید

بیشتر کار کنیم و نگران کیفیت نباشیم یا کمتر کار کنیم و بیشتر روی کیفیت تمرکز کنیم؟ بیشتر افراد می‌خواهند بهترین کار ممکن را انجام دهند؛ بهترین محصول را بسازند یا بهترین سرویس را ارائه بدهند ولی چگونه می‌توان این هدف را دنبال کرد؟ یک رویکرد، مطالعه بیشتر در حوزه کاری و تخصص خودتان و […]

از قانون ۷۰-۲۰-۱۰ پیروی کنید تا بهترین کارتان را تولید کنید بیشتر بخوانید »