کمال‌گرایی

از قانون ۷۰-۲۰-۱۰ پیروی کنید تا بهترین کارتان را تولید کنید

از قانون ۷۰-۲۰-۱۰ پیروی کنید تا بهترین کارتان را تولید کنید

بیشتر کار کنیم و نگران کیفیت نباشیم یا کمتر کار کنیم و بیشتر روی کیفیت تمرکز کنیم؟ بیشتر افراد می‌خواهند بهترین کار ممکن را انجام دهند؛ بهترین محصول را بسازند یا بهترین سرویس را ارائه بدهند ولی چگونه می‌توان این هدف را دنبال کرد؟ یک رویکرد، مطالعه بیشتر در حوزه کاری و تخصص خودتان و […]

از قانون ۷۰-۲۰-۱۰ پیروی کنید تا بهترین کارتان را تولید کنید بیشتر بخوانید »

تصویر پیش فرض

پشم اون گاومیش رو نتراش

یکی از دام هایی که پیش روی ما وجود دارد. پشم گاومیش تراشی یا یاک شیوینگ (Yak shaving) است. با یک مثال کلاسیک شروع می کنیم: فرض کنید یکی از کارهایی که من تصمیم می‌گیرم امروز انجام دهم، شستن ماشینم است. ولی متوجه می شوم که شلنگ آب از چند وقت پیش پاره شده است

پشم اون گاومیش رو نتراش بیشتر بخوانید »