بری شوارتز

پارادوکس انتخاب - بری شوارتز

کتاب «چهار فصل فرصت‌آفرینی» – فصل سوم: پارادوکس انتخاب

در مبحث پیش رو؛ با توشه‌ای که از ضرورت دانستن چرایی و آگاهی از طراحی جریان‌های فکری در راستای رفتارسازی، از دو فصل قبل به همراه داریم به تحلیل پدیده‌ی «انتخاب» می‌پردازیم.
انتخاب؛ یک مکانیسم روشن و در عین حال پیچیده‌ای در خود دارد. با طرح یک مثال، به تشریح این پارادوکس خواهیم پرداخت؛

کتاب «چهار فصل فرصت‌آفرینی» – فصل سوم: پارادوکس انتخاب بیشتر بخوانید »

چرا کار می‌کنیم؟ - بری شوارتز

کتاب «چهار فصل فرصت‌آفرینی» – فصل اول: چرا کار می‌کنیم؟!

هر روز صبح از خواب بیدار می‌شویم و به جای ماندن در رختخواب و ادامه‌ی یک رؤیای لذت‌بخش، برای رویارویی با یک چالش جدید به محل کار می‌رویم.
چرا کار می‌کنیم؟!
با طرح این پرسش ساده، به پاسخ‌های بی‌شماری می‌رسیم که نوع ارتباط افراد با «کار» را توصیف می‌کند.
لحظه‌ای به پاسخ خود فکر کنید؛ دلیل شما برای کار کردن چیست؟! کسب درآمد، ساختن زندگی بهتر، دستیابی به رفاه بیشتر، بهره‌مندی از امنیت اجتماعی، تعهد، رشد، … و یا تغییر جهان؟!

کتاب «چهار فصل فرصت‌آفرینی» – فصل اول: چرا کار می‌کنیم؟! بیشتر بخوانید »