شجاعت

پشم اون گاومیش رو نتراش

یکی از دام هایی که پیش روی ما وجود دارد. پشم گاومیش تراشی یا یاک شیوینگ (Yak shaving) است. با یک مثال کلاسیک شروع می کنیم: فرض کنید یکی از کارهایی که من تصمیم می‌گیرم امروز انجام دهم، شستن ماشینم است. ولی متوجه می شوم که شلنگ آب از چند وقت پیش پاره شده است …

پشم اون گاومیش رو نتراش ادامه »

Quote - Life shrinks or expands in proportion to one’s courage

۵ نقل قول جالب، خصوصا اولیش!

“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.” — Anaïs Nin “If you’re the smartest person in the room you’re in the wrong room.” “We suffer more in imagination than in reality.” — Seneca “Don’t be the best. Be the only.” — Jerry Garcia “Plans are worthless, but planning is everything.” — Dwight Eisenhower”